En bid ad gangen

En virksomheds fremtid er afhængig af, hvor kompetente, engagerede og innovative medarbejderne er. Derfor er medarbejderudvikling også et vigtigt aspekt af det moderne arbejdsliv. Og handler ikke kun om at udvikle medarbejderne, det handler i høj grad også om at tiltrække nye talenter. Undersøgelser viser, at en stor procentdel af millenials vægter udviklingsmuligheder som en af de højeste faktorer, når de skal vælge mellem virksomheder og job.

 

Innovative virksomheder har i mange år spekuleret i medarbejderudvikling. Det er nemlig afgørende for virksomhedens succes, men det er også ressourcekrævende, fordi en medarbejder skal bruge arbejdstiden på at udvikle sig, og dertil kommer transportomkostninger, kursusbetaling m.m.. Så de seneste år er en stor del af læringen og træningen gået online med e-learning, hvilket har været medvirkende til at effektivisere medarbejderudvikling. Men medarbejderne skal naturligvis stadig bruge tid på det og tilsidesætte deres arbejdsopgaver, når de skal bruge mange timer på e-learning. Eller hvad?

 

Nope! Med ?bite sized learning? bliver læringsmaterialet opdelt i små bidder, som hurtigt kan gennemføres. På den måde bliver udviklingen en del af medarbejderens hverdag, og den har ikke en negativ effekt på arbejdsdagen og arbejdsopgaverne. Endvidere vil medarbejderne lære bedre og huske mere, når deres kurser og træning er tilrettelagt på en måde, som passer til, hvordan mennesker lever og fungerer i et moderne arbejdsliv. Metoden giver overraskende gode resultater ? også med mere komplekse emner. Mennesker lærer nemlig bedst med mange pauser. Hjernen skal simpelthen have tid til at absorbere ny viden. Hvis træningen ikke tager højde for dette, får medarbejdere ?information overload?. Derfor skal læringsindholdet deles op i små bidder. Nå ja, og så sparer virksomheden mange penge, for medarbejderne er stadig tilstede og nærværende.